HomeOfertaKursymotowiwa

motowiwa

Doskonalenie Technik Jazdy

 

 

Kierowcom indywidualnym, którzy chcą doskonalić swe umiejętności na własnym pojeździe, jeździć bezpiecznie OSK Moto-Wiwa oferuje szkolenia doskonalące technikę jazdy samochodem, których program jest dostosowany do stopnia zaawansowania, umiejętności i potrzeb kierowcy.

Szkolenia przewidziane są na samochodach klientów, co znacznie przyczynia się do poznania możliwości i ograniczenia używanego pojazdu oraz z większą swobodą wykonywać ćwiczenia symulujące niebezpieczne sytuacje na drodze. Uczestnictwo w kursie nie przyczynia się do zwiększonego zużycia samochodu ani dodatkowego niebezpieczeństwa. Szkolenia doskonalące technikę jazdy prowadzone są w formie zadań stawianych kierowcom. Rola instruktora polega na symulowaniu trudnych sytuacji, obserwacji działań kursantów, korygowaniu błędów w technice jazdy, doradzaniu i naprowadzaniu w procesie poznawania nowych zjawisk i opanowywania nowych umiejętności.

 

Podczas specjalnie przygotowanych zadań kierowca ma możliwość:

 • poznać tajniki techniki i taktyki bezpiecznej jazdy,
 • sprawdzić swoje reakcje w symulowanych sytuacjach drogowych,
 • poznać możliwości i ograniczenia użytkowanego samochodu.

Szkolenie pozwala na doskonalenie umiejętności w sytuacjach, które mogą zdarzyć się na drodze w najmniej oczekiwanym momencie. Pozwala przygotować się na gwałtowne hamowanie lub poślizg i niejednokrotnie uniknąć wypadku. Ćwiczenia prowadzone są na specjalnym torze szkoleniowym, oraz płytach poślizgowych. Specjalna konfiguracja toru i zastosowane rozwiązania powodują, że szkolenie jest bezpieczne dla kierowcy i pojazdu.

Do szkolenia wykorzystywana jest baza Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy WORD Zielona Góra usytuowana w Tomaszowie k. Żagania. Podczas przejazdu do/z ODTJ realizowane są elementy "EKO i SAFE DRIVING".

 

I. ZA KIEROWNICĄ:  "PEWNIEJ I BEZPIECZNIEJ"

TEORIA 

 • Pozycja kierowcy i wpływ wybranych elementów samochodu na bezpieczeństwo jazdy
 • Podstawowe zasady techniki jazdy w trudnych warunkach drogowych
 • Siły działające na samochód w ruchu  zachowanie pojazdu
 • Typowe niebezpieczne sytuacje drogowe- przewidywania, rozpoznawanie, unikanie poślizgu.
 • Nowoczesne systemy bezpieczeństwa czynnego w samochodzie

PRAKTYKA

 • Poślizgi- zachowanie kontroli nad torem jazdy podczas doświadczania podsterowności i nadsterowności samochodu w różnych warunkach drogowych
 • Jazda w łuku, poślizg podsterowny i nadsterowny
 • Slalom i pokonywanie zakrętów, hamowanie awaryjne w zakręcie
 • Dostosowanie prędkości do promienia zakrętu i przyczepności nawierzchni
 • Omijanie przeszkody z hamowaniem i bez hamowania.

CZAS TRWANIA - 5 GODZ

 

II. ZA KIEROWNICĄ - "LADYS" -  specjalne szkolenie dla Pań

Szkolenie prowadzone jest wyłącznie dla Pań, dzięki czemu przełamywanie stresu za kierownicą, zmienianie złych nawyków i doskonalenie umiejętności panowania nad autem w każdej sytuacji, odbywa się w przyjaznej atmosferze.

Kurs adresowany jest do kobiet, które:

 • chcą lepiej poznać siebie i zrozumieć swój samochód
 • pragną zawsze bezpiecznie i na czas dojeżdżać do celu
 • lubią podejmować wyzwania, podnosić swoje umiejętności
 • chcą się dowiedzieć, jak przewidywać i unikać zagrożeń, a w razie czego jak zapanować nad  trudną sytuacją na drodze.

Program ćwiczeń z doskonalenia techniki jazdy obejmuje:

 • przewidywanie zagrożeń na drodze
 • zatrzymanie samochodu i hamowanie awaryjne w trudnych warunkach drogowych
 • pokonywanie zakrętów i jazdę slalomem
 • wyprowadzanie samochodu z poślizgu
 • unikanie zderzenia poprzez ominięcie niespodziewanej przeszkody na drodze.

Po kursie wszystkie Panie poczują się w samochodzie pewniej i bezpieczniej.

CZAS TRWANIA - 4 GODZ.

 

 

 

Polityka prywatności

 

Szanujemy prywatność naszych użytkowników i chcemy, aby korzystając z naszych witryn czuli się bezpiecznie. 

1. Polityka prywatności przedstawia zasady informujące Użytkowników o aspektach pozyskiwania, przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych w ramach naszej strony internetowej.

2. Korzystając z naszej strony Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez www.motowiwa.pl swoich danych osobowych.

3. Administratorem jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Moto-Wiwa Leon Wieliczko, Dariusz Waszkowiak spółka cywilna prowadząca działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym REGON: 971303639, NIP: 9261532404 z siedzibą w Gubinie ul. Orla 12.

4. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą wysłania maila z zapytaniem.

5. Dane przekazane Administratorowi po wysłania maila na otrzymywanie maili od administratora strony są przetwarzane w celu przesyłania Użytkownikowi informacji w zagadnieniach związanych z działalnością strony oraz zbierania opinii użytkowników w celu dalszego rozwoju strony.

6. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji.

7. motowiwa.pl wykorzystuje przy prowadzeniu strony internetowej technologię cookies. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony: 

 • Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony oraz działań marketingowych i remarketingowych.
 • Facebook – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych.

8. Dane o Użytkownikach gromadzone są wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowej obsługi użytkowników w ramach prowadzenia strony internetowej www.motowiwa.pl. Motowiwa dołoży najwyższej staranności, aby dane Użytkowników nie zostały udostępnione osobom trzecim odwiedzającym stronę internetową.

9. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji.

10. Administrator nie udostępnia nie odsprzedaje przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

11. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych, możliwość usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził

 12. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że nie powierza przetwarzanie danych osobowych żadnym innym podmiotom.


Jak wyłączyć ciasteczka:

w przeglądarce Opera
w przegladarce Firefox
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Safarii

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

 

 

Ośrodek Szkolenia Kierowców Moto Wiwa

 

Jesteśmy jedną z większych szkół w powiecie. Dysponujemy nowocześnie wyposażoną salą wykładową i pracownią psychologiczną oraz placem manewrowym wzorowanym na plac WORD. 

 

Za swą rzetelność , jakość i elekty szkolenia mamy możliwość współpracy z WORD w Zielonej Górze, którego to jesteśmy Wydziałem Zamiejscowym w zakresie szkolenia kierowców wykonujących transport drogowy.

 

Posiadamy samochody marki TOYOTA YARIS, motocykle SUZUKI GLADIUS, YAMAHA, motorower ROMET oraz pojazdy dostawcze i ciężarowe marki RENAULT TRAFFIC i MAN 12.240 TGL. 

Dowiedz się więcej o kursach.

 

Zapraszamy OSK Moto Wiwa 

   

 

 

Witamy

Demo Image

Witamy OSK Moto Wiwa

 

 

Jesteśmy jedną z większych szkół w powiecie. Dysponujemy nowocześnie wyposażoną salą wykładową i pracownią psychologiczną oraz placem manewrowym wzorowanym na plac WORD.

 

 

Read more
 

Kursy

 

Prawo jazdy kategorii AM:

motorowe i lekkie czterokołowce (masa własna do 350 kg, prędkość do 45 km/h, silnik o pojemności do 50 ccm). 

Prawo jazdy kategorii A1:

- motocykli o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,

- motocykli trzykołowych o mocy nieprzekraczającej 15 kW

Prawo jazdy kategorii A2:

- motocykli o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy nieprzekraczającym 0,2 kW/kg oraz niepochodzące od pojazdów o mocy przekraczającej dwukrotność mocy takiego motocykla,

Prawo jazdy kategorii A:

- motocykli

- motocykli trzykołowych o mocy powyżej 15 kW

Podział wiekowy:

kategoria AM - 14 lat,

kategoria A1 - 16 lat,

kategoria A2 - 18 lat,

kategoria A:

a. 20 lat - w przypadku jeżeli osoba, od co najmniej dwóch lat, posiada prawo jazdy kategorii A2. (dla motocykli trzykołowych o mocy powyżej 15 kW granica wieku wynosi 21 lat)

b. 24 lata - w przypadku jeżeli osoba nie posiada prawa jazdy kategorii A2.

 


 

Prawo jazdy kategorii B:

- pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,

- zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, jak wyżej oraz z przyczepy lekkiej,

- zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, jak wyżej oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg,

- pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Prawo jazdy kategorii B+E:

-  uprawnia do kierowania zespołem pojazdów składającym się z pojazdu określonego w kategorii B (dmc do 3,5 tony) oraz przyczepy, której rzeczywista masa całkowita nie przekracza rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego.

- ponadto kategoria B+E uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) oraz  pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami). Jednak zespół pojazdów nie może składać się z więcej niż trzech pojazdów.

 


 

Prawo jazdy kategorii C:

- uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. Osoba ubiegająca się o prawo jazdy kat. C, musi mieć ukończone 21 lat. Dodatkowym warunkiem do uzyskania prawa jazdy kategorii C jest posiadanie kategorii B prawa jazdy.

Prawo jazdy kategorii C+E:

- prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t łącznie z przyczepą. Posiadacz kategorii prawa jazdy B i C+E posiada również uprawnienia kat. B+E, podobnie jak przy posiadaniu kategorii C+E i D nabywa uprawnienia kategorii D+E. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu powiększonej o 40 %. Osoba ubiegająca się o prawo jazdy kategorii C+E musi posiadać kategorię C prawa jazdy.

 


 

Prawo jazdy kategorii T:

- uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami). Osoba ubiegająca się o uprawnienia kategorii T musi mieć ukończone 16 lat. W przypadku przystępowania do egzaminu osoby, która nie ukończyła 18 roku życia, konieczna jest pisemna zgoda rodziców. Wózki jezdniowe- Kurs zawodowy kierowców wózka widłowego jezdniowego wraz z wymianą butli gazowej:

Warunki przyjęcia:

- ukończenie 18 lat

- wykształcenie podstawowe

Cel szkolenia:

- celem kursu jest nauka i zdobycie uprawnień do kierowania wózkami jezdniowymi

- kurs kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia uprawniającego do kierowania wózkami (podnośnikowe, unoszące, naładowne i ciągnikowe) oraz ze względu na typ napędu (spalinowe, elektryczne, gazowe)

Uprawnienia:

- Wydajemy uprawnienia unijne z Certyfikatem Ministerstwa Gospodarki w języku:

- polskim

- niemieckim

- angielskim.


 

Operator żurawia samojezdnego na kategorie uprawnień UDT - II Ż:

Warunki przyjęcia:

- ukończone 18 lat

- zaświadczenie od lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych

Cel szkolenia:

- teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji do obsługi żurawi przeładunkowych oraz do egzaminu UDT dającego uprawnienia dla operatora żurawi przeładunkowych "HDS" bez ograniczeń tonażowych

- kurs kończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną UDT, po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują stosowne uprawnienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. (Dz.U. nr 79, poz.849).

 

U nas jeździsz na:

AM-ROMET ZK 50 MANUAL

A1 - YAMAHA YBR 23kW

A2 - SUZUKI GLADIUS 25 kW
A - SUZUKI GLADIUS 50 kW

KIA RIO

KIA RIO - AUTOMAT

RENAULT TRAFIC
MAN 12.240 TGL